Τους μαθητές της Α’ Τάξης, περίμενε μια έκπληξη την τελευταία Παρασκευή της πρώτης τους χρονιάς στο Δημοτικό. Αφού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ξεκίνησε το κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού. Τα παιδιά έβρισκαν τους φακέλους, απαντούσαν στους γρίφους, που σχετίζονταν με τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και προσπαθούσαν να λύσουν το μυστήριο της τοποθεσίας του Θησαυρού. Οι ομάδες κατάφεραν να βρουν τον Θησαυρό, ο οποίος ήταν ένα νόστιμο παγωτάκι και το απήλαυσαν δεόντως.
Ο Κρυμμένος Θησαυρός είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει τη μάθηση, το παιχνίδι και την ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων.