Σύντομο ιστορικό του σχολείου μας 

Το σχολείο μας ιδρύθηκε στις 9 Μαΐου 1995 από τη διαίρεση του 1ου δωδεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών σε 1ο εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών και σε 3ο εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών.

Τα δυο σχολεία συστεγάστηκαν  για οχτώ χρόνια περίπου και στις τις 21 Δεκεμβρίου του 2003   το 3ο Δημοτικό Σχολείο εγκαταστάθηκε οριστικά   στο δικό του διδακτήριο.

 Σχέδιο εκκένωσης του σχολείου σε περίπτωση σεισμού