Αρχική - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

COVID-19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/covid_19_sxoleia_12092021.pdf

Σχολική κάρτα για COVID – 19

https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf