Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα Δημοτικά Σχολεία από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/COVID_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-2020.pdf